Milieuvriendelijk

Milieuvriendelijke voertuigen

Al enige tijd speelt het onderwerp “global warming” onder de Nederlanders, beter bekent als het “broeikaseffect”. Versterking van het broeikaseffect wordt mede veroorzaakt door het overmatig gebruik van fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld Diesel.

De overheid wil dat er efficiënter met de fossiele brandstoffen wordt omgegaan of zelfs dat grootverbruikers van deze brandstoffen het gebruik structureel reduceren. Hiervoor is een maatstaf in het leven geroepen om bedrijven te classificeren op hun gebruik namelijk: de “Carbon Footprint”.

De Carbon Footprint is een maatstaf voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Millenaar & van Schaik denkt ook aan het milieu en daarmee ook aan de toekomst en wil haar CO2-uitstoot reduceren. De vereisten voor het voldoen aan de CO2-prestatieladder zijn opgenomen in het Handboek CO2-prestatieladder 2.2, april 2014, uitgegeven door het SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

CO2-prestatieladder

In het kort zijn de vereisten voor niveaus 1, 2 en 3 van de CO2-prestatieladder als volgt:

“Bedrijf rapporteert over haar scope 1 en 2 CO2-emissies conform de ISO 14064-1 en beschikt over kwantitatief geformuleerde doelstellingen om deze CO2-emissies te reduceren. Bedrijf communiceert genoemde doelstelling zowel intern als extern en heeft een actieve rol in (sector)initiatieven rond klimaatverbetering”.

De doelstelling van Millenaar & van Schaik is om de CO2-emissie terug te brengen met gemiddeld 7% per jaar.

Uit intern onderzoek is gebleken dat Diesel veruit de grootste energiestroom is van Millenaar & van Schaik, namelijk 98,4%. Onze prioriteit ligt dan ook hoofdzakelijk in het reduceren van het Diesel verbruik.

Download hier het Rapport CO2-prestatieladder 2015

Vrachtwagens voorzien van zonnepanelen

De zonnepanelen voorzien de accu van energie om de boardcomputer en navigatie systemen continu hun werk te kunnen laten doen.

Bijkomend voordeel is dat zodra de auto wordt afgezet de accu onder stroom blijft.

Het brandstof verbruik van de vrachtauto met zonne-energie is lager. De accu’s hebben een langere levensduur wat de productie van accu’s naar beneden zal verlagen en het milieu ten goede komt.

Dit alles zorgt voor een langer levensduur van dynamo’s.